Τα παρασκήνια της Νίμριον

Έηλχερ

Γεωγραφία και δημογραφία

Το Έηλχερ καλύπτει περίπου 4500 τετραγωνικά μίλια. Έχει πληθυσμό περίπου 540 χιλιάδες. (83% Άνθρωποι, 6% Χάφλινγκ, 4% Γνώμοι, 4% Ημι-Έλφ, 2% Νονεσιανοί, 1% Έλφ και Ημι-Όρκ)

Οικισμοί